Đấu thầu Mua săm công
Liên đoàn lao động huyện Quảng Ninh tặng quà cho 02 xã về đích Nông...   Tin mới
Ngày 15/3, Liên đoàn lao động huyện Quảng Ninh đã tổ chức tặng quà cho các đơn vị về đích nông thôn mới trong năm 2016 là xã Võ Ninh và xã Xuân Ninh.
Xem tiếp
Quảng Ninh tăng 16 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới so với đầu năm...   Tin mới
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 14 xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đạt được tổng số 203 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với đấu năm 2016,...
Xem tiếp