Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 04/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2018 UBND xã An Ninh 10/01/2018 Còn
2 01/BC-NTM Báo cáo tổng kết công tác NTM năm 2017,Triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBND xã An Ninh 09/01/2018 Còn
3 03/QĐ-UBND Quyết định thực hiện NQ HĐND Xã UBND xã An Ninh 08/01/2018 Còn
4 04/NQ-HĐND Nghị quyết về đầu tư công giai đoạn 2018-2020 HĐND xã 02/01/2018 Còn
5 03/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ ngân năm 2018 HĐND xã 02/01/2018 Còn
6 02/NQ-HĐND Nghị Quyết về Chính sách hổ trợ phát triển KT-XH năm 2018 HĐND xã 02/01/2018 Còn
7 01/2018/NQ-HĐND Nghị Quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 HĐND xã 02/01/2018 Còn
8 35/BC- UBND Báo cáo tình hình KT-XH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 UBND xã An Ninh 27/11/2017 Còn
9 21/KH-UBND Kế hoạch tọa đàm nhân kỷ niệm 35 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 UBND xã An Ninh 10/11/2017 Còn
10 20/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền ngày pháp luật UBND xã An Ninh 06/11/2017 Còn
1 2 »